Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

Certifikát

Naší nejvyšší prioritou je prevence v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců. Abychom eliminovali rizika, zaměřujeme se na vhodné pracovní postupy a snižování expozice negativních vlivů přímo na pracovišti. Velká pozornost je věnována identifikaci rizik na pracovištích. Tím se snažíme úrazům předcházet. V roce 2017 se nám i díky tomu podařilo dosáhnout úžasného výsledku 1373 dnů bez úrazu s pracovní neschopností.

Naše zaměstnance podporujeme i v jejich snažení přestat kouřit nebo shodit přebytečná kila. Ve společnosti máme vybudované centrum pro regenerační a relaxační masáže, které jsou společností dotovány a zaměstnanci tak šetří nejen čas, ale i významné finanční prostředky. Součástí je i místnost uzpůsobená pro lekce zdravotního cvičení.

Významným prvkem bezpečnosti je možná účast v programu “Škola smyku“ pro zaměstnance, kteří tráví hodně času za volantem. Doprava je statisticky nejčastější příčinou těžkých pracovních úrazů!

V letech 2016, 2019 a 2022 jsme opakovaně obdrželi ocenění „Bezpečný podnik“, které jsme na jaře tohoto roku úspěšně obhájili. Již počtvrté jsme také obhájili nejvyšší stupeň ocenění v celostátní soutěži „Podnik podporující zdraví“, v rámci které auditoři hodnotí rozsah, kvalitu a dostupnost zdravotních služeb, a dále nabídku preventivních programů a jejich čerpání zaměstnanci. V roce 2020 jsme se stali Zaměstnavatelem roku v Olomouckém kraji.

V našich aktivitách nezapomínáme ani na životní prostředí, které se v rámci trvale udržitelného rozvoje snažíme co nejméně zatěžovat. Proto jsou naše aktivity zaměřeny na recyklaci již vzniklého odpadu. Ve společnosti separujeme více než 15 druhů odpadů a díky tomu se nám daří přes 40% odpadu opětovně využít. Tím zajišťujeme, že nebude jen spálen nebo dokonce uložen na skládky.

Certifikát