Sponzorujeme

Dlouhodobě podporujeme z pozice hlavního sponzora následující projekty:

V letech 2016 a/nebo 2017 jsme dále podpořili tyto projekty z oblasti charity a sociálních služeb:

Nezapomínáme ani na sport a kulturu:

Finanční podporu poskytujeme i studentům technických oborů: